کاربرد لوله پلی اتیلن در آبیاری تحت فشارلوله پلی اتیلن تحت فشار

آبیاری تحت فشار از جمله سیستم‌های آبیاری است که میتواند باعث صرفه جویی آب در مصرف شود و حتی سطح زیر کشت را نیز افزایش دهد. لذا با توجه به کمبود آب در کشور، صرفه جویی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. ایران یکی از کشورهای خشک و کم باران جهان به حساب آمده و متوسط بارندگی آن ۲۵۰ میلی متر است. متوسط بارندگی در استان یزد بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلی متر بوده که سالانه با کاهش سفره آب زیر زمینی و پایان رفتن آن مواجه هستیم. راندمان آب آبیاری در بخش کشاورزی ایران در حال حاضر بین ۳۳ تا ۳۵ درصد گزارش شده است و ما باید این راندمان آبیاری را به روش های گوناگون از جمله با استفاده از روش های مختلف آبیاری تحت فشار افزایش دهیم.

مشخصات لوله پلی اتیلن تحت فشار

ضریب هیزن ویلیام این لوله ۱۴۰ می باشد ( هر چه ضریب هیزن ویلیام لوله بیشتر باشد اصطحکاک آب در داخل لوله کمتر است )
محاسبه قطر لوله بر اساس قطر دهانه قطر دهانه خارجی لوله است و بر حسب میلی متر می باشد.
فشار کارکرد آن ۲٫۵ – ۴ – ۶ – ۱۰ اتمسفر است.
اتصالات آن رزوه ای و جوشی می باشد.