مخزن پلی اتیلن ته قیفی تک لایه و سه لایه ، قیمت مخزن پلی اتیلن ته قیفیمخزن پلی اتیلن ته قیفی

مخزن پلی اتیلن ته قیفی با داشتن انتهای قیفی شکل امکان تخلیه مایعات و مواد به شکل کامل را مهیا می کنند. مخزن پلی اتیلن ته قیفی یا زوک در حجم های ۲۰۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ لیتر در پلیمر صنعت تولید می شوند.با کلیک کردن بر روی مخزن پلی اتیلن مورد نظر ، قیمت حدودی و مشخصات کامل را می توانید مشاهده کنید.

2000
1500
1000
500
200