اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن

قیمت اتصالات پلی اتیلن الکتروفیوژن

اتصالات الکتروفیوژن

اتصالات الکتروفیوژن ، قیمت اتصالات الکتروفیوژن اتصالات الکتروفیوژن اتصالات الکتروفیوژن یکی دیگر از انواع اتصالات پلی اتیلن است که در خطوط انتقال گاز و خطوط آبرسانی استفاده می شود. در اتصالات الکتروفیوژن جهت اتصال به روش حرارت دهی در مقایسه با روشهای جوش BUTT FUSION و با جریان برق جهت تولید حرارت و اتصال استفاده…